Cyklotrasy 
              

Velké Březno - Litoměřice, křiž. Žitenice (trasa č. 0)

délka trasy 23 km
obtížnost lehká
doporučené kolo silniční
značení ano
orientace podle značení výborná
0,0 Velké Březno
4,0 Byňov
5,0 Lhota pod Pannou
6,0 Homole
7,0 Házlice
9,0 Řepčice
11,0 Třebušín
15,0 Křiž. Těchobuzice
16,0 Ploskovice, křiž. Býčkovice
17,0 Ploskovice
18,0 Křiž. Rýdeč
23,0 Litoměřice, křiž. Žitenice


Celá trasa vede po málo frekventovaných asfaltových silnicích, takže je možné ji projet na silničním kole. Je značena plastovými cyklistickými značkami (bílý podklad, modrá kolečka nebo šipky). Orientace podle značení je výborná, pouze v obci Homole u Panny chybí značka (odbočuje se na Třebušín). Nad Třebušínem se nachází skalnatý vrch Kalich se zbytky Žižkova hradu. Mezi Třebušínem a obcí Vinná se nachází vyznamná lokalita výskytu Bledule jarní. Lákavým místem jsou především Ploskovice, kde se nachází státní zámek; trasa se zde kříží s trasou č. 273 (stejný druh značení, zelená), která vede do Úštěku.